Friday, 28 October 2011

Slide - Membaca nombor dalam perkataan, satu hingga sembilan

Slide ini sesuai digunakan untuk topik nombor bulat di bawah hasil pembelajaran membaca nombor dalam perkataan, satu hingga sembilan. Sebagai cadangan, guru-guru bolehlah menggunakan slide ini dalam langkah satu semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

0 comments:

Post a Comment