Saturday, 29 October 2011

Slide - Membilang objek dalam kumpulan, 1 hingga 9

Slide ini sesuai digunakan untuk hasil pembelajaran membilang objek dalam kumpulan, 1 hingga 9. Guru-guru bolehlah mendownload slide yang disediakan ini untuk digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam langkah 2 atau 3. Murid perlu membilang objek yang ada pada slide dan klik pada jawapan yang betul. Guru-guru bolehlah menggunakan slide ini sebagai aktiviti individu dengan memasukkannya dalam setiap komputer di makmal komputer ataupun dijadikan aktiviti kelas keseluruhan.

0 comments:

Post a Comment